Kultúrális-politikai mozgalom

Munkamódszerünk

modszer

A bázisdemokrácia egyik módszere az önszerveződés. Ebben az a jó, hogy a rendszer nyitott, így a változásokra könnyen reagál, rugalmasan fejlődik és ezért fenntarthatóbb, mint egy központi irányítású rendszer. A részek egymás mellé és nem egymás fölé vannak rendelve, a részeknek nagyobb az autonómiája, erősebb az identitása, nagyobb a szuverenitása és ennek következtében nagyobb a részvételi kedv is.

Működési elvünk

A Kalózpárt a valós részvétel és a szabadság szellemében működik. Ez azt jelenti, hogy úgy a programalkotás eljárásrendjét, mint a teljes kommunikációt (belsőt és külsőt) úgy szervezzük meg, ami garantálja a részvétel maximális feltételeit.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a megválasztott tisztségviselőink, a felelősségükből adodóan, és lelkiismeretük szerint saját, autonom döntéseket is kell néha hozzanak, de hiszünk abban is, hogy az átlátható és bázisdemokratikus szerveződés a pártvezetők deliberatív politizálását és döntéseit – mikor erre szükség van – nem akadályozza.

Abból indolunk ki, hogy minden tag értékes a szervezet számára és aktívabban is részt vesz a Kalózpárt életéban, ha erre meglesznek az eszközök teremtve. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy sok értékes tudás parlagon heverjen, és kihasználatlan maradjon. Fontos, hogy a tagok szakképeségüket minél jobban be tudják csatornázni a közös munkába, élvezettel csinálják ezt. Ezért szükséges a munkacsoportok olyan jellegű megszervezésre, amik a részvételi kedvet növeli.

Munkacsoportok

A munkacsoportok a Kalózpárt politikai véleményformálásának, programalkotásnak a bázisdemokratikus alapegységei. Ezekre épülj úgy a szakpolitika, mint a szervezet egyéb működési egysége. A munkacsoportokat 3 fő kategóriába lehetne sorolni:

1. szakpolitikai témák (belső kommunikáció),

2. nyilvánosság (külső kommunikáció) és

3. adminisztráció.

Példák a közpolitikai mcs-hoz: Szerzői jog, Likvid demokrácia, Open access, Szociálpolitika, Oktatáspolitika
Példák a nyilvánosság mcs-hoz: Kalózpárt-online, grafika, marketing, lapfejlesztők, sajtó, web 2.0, videoprodukció stb
Példák az adminisztáció mcs-hoz: Belső átláthatóság, kongresszusszervezés, stb.

A munkacsoportokat az alábbi elvek és szabályok szerint működnének:

 • A munkacsoportok és ezek működése mindenki számára átlátható kell legyen.
 • Munkacsoportokat minden tag szabadon kezdeményezhet és ez online könnyen elérhető kell legyen. Ezek engedélyezésére nincs szükség.
 • A munkacsoportokban nem Kalózpárt tagok is résztvehetnek. Ezzel sok új szimpatizánst lehetne bevonni a mozgalom életébe. Világos lenne a társadalom számára, hogy mit jelent a részvétel a Kalózpártban.
 • A munkacsoportok konkrét elvek és célok szerit kell dolgozzanak. Ezekről írásos szabály kell készüljön, ami egy wiki oldalon mindenki számára elérhető kell legyen.
 • A munkacsoportokban alkotott szövegek, határozatok nem szükséges hogy megegyezzenek a Kalózpárt már elfogadott programjával, a vezetők véleményével. Az elveket figyelembe kell venni, de a megoldáshoz több út is vezethet.
 • A munkacsoportok vitagyűléseket tartanak, melyeket jegyzőkönyvelik. Ezek a jegyzőkönyvek is mindenki számára nyilvánosan elérhetőek kell legyenek.
 • A munkacsoportok testületei: taggyűlés, koordinátorok, moderátorok.
 • Taggyűlést lehet egy fizikai térben vagy az interneten konferenciák formájában is megszervezni. A koordinátorok a mcs. munkáját koordinálják, a moderátorok a vitákat levezetik. A koordinátorokat, a jegyzőkönyvkészítőt/hitelesítőt és moderátorokat a taggyűlés választja. Koordinátor csak párttag lehet, a többi funkciót nem párttag is betöltheti.
 • Szavazati joga minden munkacsoport tagjának van, választani lehet a koordinátorok által kiválasztott eljárással, nyiltan vagy titkosan, interneten vagy személyesen, szóban vagy írásban.
 • Egy tag kizárását a munkacsoportból a taggyűlés kétharmados többséggel megteheti.
 • A munkacsoportok munkájukhoz a következő médiumokat használják. A wiki oldalon a munkacsoport aktuális állapotáról, (tagok név szerint, alapszabály, jegyzőkönyvek, határozatok, időpontok stb.) tudomást szerezhet mindenki. Minden munkacsoportnak van levéllistája, ami úgy van archiválva, hogy nyomonkövethető lehessen a listatagoknak. A mcs. fórumokat szervez tartalmi vitákhoz. Telefont vagy internetkonferenciát is használhat a mcs. a taggyűlések lebonyolítására. Közösségi, pl. Etherpad szövegszerkesző programot használ. Doodle internetes szavazást igénybe veszi.
 • A munkacsoportok a szabad szellemi verseny elve szerint működnek, ami azt is jelentheti, hogy egy témára több munkacsoport is alakulhat.
 • A munkacsoportokban kidolgozott témákat a munkacsoport koordinátorai egy előkészítő csapattal a pártkongresszus elé terjeszti. Az ott elfogadott beadványok a pártprogram részévé válnak.

Információ-management

A munkacsoport filozófiára épülő párt csak akkor fog működni, ha a kommunikációja is teljesen átlátható és az információáramlás senkit nem részesít előnyben.

Annak tudatában, hogy az informális véleménycsere azért elkerülhetetlen az információáramlást úgy kell megoldani, hogy az informális komunikáció lehetőleget ne adjon rejtett hatalmi érdekeknek. Ha a szervezet bázisdemokratikus alapon, alulról szerveződik, akkor az átláthatóság jobban garantálva van, mintha a működési struktúrát csak felső engedélyezéssel lehet befolyásolni. Tehát az engedélyezés autorikus kultúráját a megengedés és szabad információáramlás kultúrája kell felváltsa.

 

Mit jelent ez konkrétan a

-levéllisták, fórumok esetén?

Minden tag a tematikus listákra szabadon felíratkozhat és leíratkozhat. Nem szükséges ehhez egy központi adminisztrátor. A listákat egy központi szerveren úgy kell archiválni, hogy minden listatag számára mindenkor az összes levélváltás archivumban elérhető legyen.

-tartalomadminisztráció esetén?

Úgy a belső, mint külső információáramlást struktúráltá kell tenni. Itt is az engedélyezés helyett a megengedés elvét kell követni, mert csak ez fokozhatja a részvételi kedvet. A tagok tudásanyagát egy nyilvánosan hozzáférhető wiki site-on láthatóvá, intuitivan érthetővé és a tagok által részben megváltoztathatóvá kell tenni.

-részvétel munkatechnikái esetén?

Olyan modern internetes technikákat és eszközöket kell alkalmazni, ami úgy a szövegszereksztést, mint a verbális telefonos kommunikációt részvételi alapokra helyezi. A szövegszerkesztésnél az etherpad használata a tetvérkalózpártoknál elterjedt. A verbális megbeszélésekhez a telefonkonferenciák használatát kell ámogatni. Ezzel a rendelkezésünkre álló véges időt és erőforást takarékosan lehet használni. A döntéshozatalban az új szoftverek, mint a likvid demokrácia használatát kell meghonosítani, ami szintén nagy szimpátiára talált a testvérpártoknál. Nagycsoportos konszenzus kialakításában a world café modszert lehetne alkalmazni.

Kommentek

7 Kommentare zu Munkamódszerünk

 1. paul2 írta

  Eddig szép. Ezzel mintha a programalkotás el is indult volna… és mintha meg is állt volna egyúttal.
  Ha valaki ezen fellelkesedve megnézné, hogy milyen munkacsoport van, az mire jutott, hova kapcsolódna be… akkor itt meglehetősen tanácstalan marad.
  Kellenének legalább a linkek az egyes munkacsoportokhoz.
  (a tökéletes eszközöket nem érdemes megvárni, azzal kell kezdeni, ami van, különben tíz év múlva is feltételes/óhajtó módban írunk csak: “lehetne”, “kellene”)

 2. Sajnos még kevesen vagyunk, ezért az elakadás és feltételes mód. Nem lenne értelemszerű, ha egy bizonyos taglétszám alatt programot írunk. Természetesen ezt én támogatom, ha megtartjuk azt az elvet, hogy semmi sincs kőbe vésve és nyíltak maradnak ezek a munkacsoportok. Azt javaslom, hogy a német szervezeti struktúra modellt átvegyük. Erről is kellene (ismét feltételes mód) egy vitát lefuttatni. Rajta vagy a listán?

 3. paul2 írta

  Kis pártnak kis program kell, ezzel nincs gond.
  Hogy valami struktúrája legyen a dolognak, (1) kell egy témajegyzék, természetesen megvitatásra.
  Ez először egy ember véleményét tükrözi, aztán az első hozzászólás után már kettőét – eddig sima.
  Azért egy ponton le kell zárni ezt is, különben szétfolyik :-)
  Ha van téma, van mihez (2) toborozni munkacsoportot: előtte legfeljebb lelkesedni lehet, ha van téma, akkor már dolgozni is.
  Aztán (3) folyamatosan ügyelni kell az anyag koherenciájára – ez lesz a legnehezebb, (de pont az benne a szép)

  A német szervezeti struktúráról nincs túl sok ismeretem, a vita első lépéseként le kéne belőle szabni egy magyar javaslatot, mégpedig teljesen autokratikus módon, aztán arra ráereszteni a plénumot, aztán a végén vagy hasonlítani fog – vagy nem, a lényeg, hogy működőképes legyen és a csapat a magáénak érezze.

  A listán természetesen nem voltam rajta, de feliratkozom izibe.

 4. Én nem vagyok, mármint a taglistán, de lennék…

 5. A lev-listára bárki feliratkozhat és leiratkozhat. A beszélgetés teljesen nyitott mindenki számára.

 6. Hornyák Péter írta

  A svéd kalózpárt programja három témát érint, mégis 7 százalékkal bejutottak az EU parlamentbe. Az angol kalózpárt is ugyanazt a három témát firtatja. Eddig a német kalózpárt lépett csak túl a három alapvető kérdéskörön. Indulónak mi is visszanyúlhatnánk az alaptémákhoz.

  1. Szerzői jogi reform
  2. Szabadalmi reform
  3. Személyiségjogi reform

  Rövid, lényegre törő módosításokat szeretnének a külföldi kalózok. Egyik pont kifejtése sem hosszabb egy A4-es lapnál.

 7. Hornyák Péter írta

  A svéd Kalóz Párt programja itt olvasható. Rövid és könnyen áttekinthető. Jó kiindulási alap lehet. http://www.scribd.com/doc/81358820/Sved-Kaloz-Part-Program-Forditas

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Több információ

keresés

Eseménynaptár

There are no upcoming events.

View Calendar

Lev-lista


Email címed:

Hírlevél

KalózTube


twitter.com/@kalozpart_org

 • Es konnten keine Tweets geladen werden