Kultúrális-politikai mozgalom

Értékrendszerünk

ertek_kalozpart

 

 • Szabadság

Mi, kalózok, az emberek szabadságjogaiért vagyunk. Azért harcolunk, hogy az egyén az életét úgy alakíthassa, ahogy neki a legjobb, mindaddig, amíg ezzel más ember szabadságát nem sérti.
Azt gondoljuk, hogy a személyes szabadságjogok, amelyekért már sokszor megküzdöttünk, veszélyben vannak. Az alaptörvény csak akkor védi jogainkat, ha mi éljük meg és védjük meg azokat. Erről gondoskodni számunkra a legnemesebb feladat.
 • Felelősség

A felelősség a szabadságból származik. Felelősen csak az tud dönteni, aki tettei következményeinek tudatában van, ezért szükség van az emberek felvilágosítására. A tudáshoz és a kultúrához való jogot minden ember számára biztosítani kell. A tudást és kultúrát nem szabad kimondottan gazdasági szükségleteknek alárendelni, az embereknek biztosítani kell a lehetőséget, hogy mind a magán, mind a közösségi életükben felelősséget vállalhassanak.
 • Igazság

A kalózok egy igazságos társadalmat szeretnének, de ez nem mehet a szabadság rovására – ha bizonyos helyeken szabadságjogok szűnnek meg, akkor más helyeken szabadságnak kell keletkeznie.
 • Átláthatóság

Korrupció csak rejtett helyen születik. Éppen ezért a politikai, a társadalmi és a gazdasági szervezetek cselekvéseinek átláthatóan és ellenőrizhetően kell történniük. Például a Kalózpárt munkájának az interneten és a helyi szervezetekben bárki által követhetőnek kell lennie, a kalózok személyes adatai viszont bizalmasan kezelhetőek.
 • Részvétel

Társadalmi problémáinkra nem léteznek szabadalmazott megoldások. Ha viszont minél több ember vehet részt, a megoldások is igazságosabbak lesznek. Az információs technológiák segítségével új részvételi lehetőségeket vehetünk igénybe, és ezeket a Kalózpártok támogatják.
 • Magánszféra

A magánszféra védelme az alapja az egyéniség szabad kibontakozásának – ez otthon és a munkahelyen is érvényes. Minden olyan politikát elítélünk, amely a polgárok magánszféráját megsérti.
 • Biztonság

Aki a saját szabadságát az állam biztonságáért feláldozza, az mind a kettőt elveszíti.
A biztonság akkor van legjobban garantálva, ha minden ember egy igazságos társadalomban és méltóságban élhet.
 • Korrektség

A politikai korrektséghez az is hozzátartozik, hogy a másik fél véleményét meghallgatjuk, és a vita kimenetele, eredménye iránt nyitottak maradunk. A Kalózpárt politikai vitakultúrája becsületes és tárgyilagos. Nem a polemizált véleményezést használjuk.
 • Őszinteség

A kalózok őszinték és nyíltak, mind másokhoz, mind saját magukhoz. Csak azt ígérik meg, amit be is tudnak tartani, nyíltan vállalják véleményüket és elkötelezettségüket, akkor is, ha ez nehéz és kényelmetlen. Tartózkodnak az előítéletektől és a leegyszerűsített összefüggésektől.
 • Szerénység

A kalózok nem nagyképűek. Saját munkájukkal nem kérkednek és nem hencegnek. Annál inkább megdicsérik más kalózok munkáját, ha azok megérdemlik, és politikai ellenfeleiket is elismerik, ha azok jó munkát végeztek.
 • Kíváncsiság

A kalózok elutasítják a dogmatikus gondolkodást. Felkutatják a problémák gyökereit, és nyitottak az új gondolatok iránt. Az új megoldásokat tárgyilagosan és a javaslatokat eredetüktől függetlenül elemzik.
 • Autonómia

A kalózok arra bátorítják magukat és másokat, hogy „kiskorúságukból“, az idegen érdekek gyámsága alól felszabaduljanak, és döntéseiket szabadon, autonóm modon hozzák meg. Ehhez a saját fejüket használják, és arra biztatnak másokat is, hogy ugyanezt tegyék.
 • Kímélet

A kalózok tekintettel vannak a gyengébbekre, és a kisebbségeket megvédik.
 • Kompetencia

A kalózok minden információt kritikusan elemeznek, és nem terjesztenek szóbeszédeket és féligazságokat. A rendelkezésre álló médiumokat hozzáértéssel kezelik, és a lehetőségeik szerinti legjobb hírforrást használják.
 • Élet

A kalózok nagy tisztelettel vannak az élet minden formája iránt. A halálbüntetést, az állatok kínzását és értelmetlen legyilkolását kategorikusan elutasítják, és az élet természetes alapjainak a fenntarthatóságát követelik.
Minden ember élethez való kisajátíthatatlan joga a szabadságában fejeződik ki a legjobban.
 • Béke

A kalózok a konfliktusok fegyveres megoldását elutasítják. Az általános fegyveres leszerelésért vannak, de a katonai önvédelmet elfogadják.
 • Részesedés

Ma sok ember ki van zárva egy méltányos társadalmi részesedésből. Ha egyes csoportok a többség érdeke fölé helyezik magukat, azt a kalózok elutasítják és harcolnak ellene.
Az embereknek több lehetőséget kell adni a politikai részvételre.
 • Bátorság és elszántság

Sok probléma megoldható, ha akarjuk. Viszont aki cselekszik, az tévedhet is. A kalózok bátran beismerik hibáikat, mert tanulni akarnak ezekből.
 • Szolidaritás

A kalózok a szociális piacgazdaságot elfogadják, és az ebből származó szociális biztonságot, amit az egész társadalomnak fel kell vállalnia, követelik. A magánjellegű személyes gondoskodás nélkülözhetetlen, de nem helyettesítheti a társadalmi szolidaritást.
 • Tolerancia

A kalózok toleránsak a másság iránt, és határozottan elutasítják a gyűlöletet és az intolarenciát. A totalitárius tendenciákkal szemben viszont nem vagyunk toleránsak.

Több információ

keresés

Eseménynaptár

There are no upcoming events.

View Calendar

Lev-lista


Email címed:

Hírlevél

KalózTube


twitter.com/@kalozpart_org

 • Es konnten keine Tweets geladen werden