Kultúrális-politikai mozgalom

Gyakran Ismételt Kérdések

gyik
 • Mi a Kalózpárt?

Wikipédia értelmezése szerint: A Kalózpárt alatt világszerte olyan politikai szervezeteket értünk, amik programjukba a polgári jogokat, direkt demokráciát, a részvételt, a szerzői és szabadalmi jog reformját, szabad tudás és információáramlást, a magánszféra védelmét, az átláthatóságot vették fel. Ezeket a témákat fokozatosan bővítették, ma foglalkoznak a alapellátással, mint emberi joggal (mint pl a Feltétel Nélküli Alapjövedelem modellje), az iskolarendszer demokratikus megreformálásával, a környezetvédelemmel, az energiahálózatok reformjával.

 • Minek még egy politikai mozgalom? 

A jelenlegi pártok a társadalom olyan problémáira reagálnak, amelyek már az internet elterjedése előtt is fennálltak, figyelmen kívül hagyva a technológiai fejlődést és annak társadalmi vetületeit éppúgy, ahogyan az interneten szocializálódott új nemzedék problémáit is. Mindemellett pedig az átlátható állam megteremtésére is csak kevés vagy egyáltalán semennyi figyelmet sem szánnak.

Az etablált néppártok (Fidesz, MSZP) globális lobbiérdekeknek adták el magukat, vagy egy politikai ideológiába szeretnék bezárni a világnézetüket. Ők már többször bizonyították, hogy csak hataloméhesek, de a problémák mélyreható orvosolásában nem érdekeltek. A civil mozgalmaktól a hatalmi pártok nem ijednek meg, ezért előbb vagy utóbb parlamenti politikai erőt kell formáljanak ezek a szervezetek, ha érdemi változást szeretnének elérni.

Az internetnek köszönhetően a Kalózpárt egy „trójai faló“, a likvid demokrácia segítségével több bázisdemokráciát tud ma a nép közé bevinni.

http://kalozpart.org/likvid-demokracia/

 • Hogyan kezdődött a Kalózpárt története?

Az első ilyen párt a svédeknél alakult 2006-ban, nevét pedig a The Pirate Bay BitTorrent fájlcsere-portált is üzemeltető, a szerzői jogot megkérdőjelező szervezetről kapta. A zene és filmipar ezt a nevet szitokszóvá stilizálta és úgy kampányolt ellenük, mint akik a fájlmásolás kriminális tevékenységét legalizálni szeretnék.

 • Miért ez a név?

A Kalózpárt nem maga választotta a nevét, hanem mások adták neki azt. A Kalózok vállalták ezt a nevet azért, hogy jobban beemelhessék a köztudatba a fájlcsere kérdéskörét, hogy erről diskurzust kezdeményezzenek és egy új, pozitív értelmezést adjanak a témának. A szitokszó névként való átvétele nem egy új kulturális jelenség; az USA polgárháborús korszakában a déliek jenkiknek gúnyolták az északiakat. A név önirónia is egyben, és a kalózok szeretik a szarkasztikus humort. A kalóz név sarkított és provokatív, nem lehet semlegesen viszonyulni a névhez. A Kalózok pedig pontosan ezt is szeretnék: vitát gerjeszteni, felrázni a társadalmat, bátorítani a szellemi lázadásra. A Kalózok demokratikusak: ha a „kapitány“ elszúrja a feladatát, fellázadnak ellene, és a “tengerbe vetik”.

 • Mi az orientáltsága ennek a mozgalomnak, a bal vagy a jobb politikai ideológiába tartozik?

Nem akarunk egydimenziós politikai besorolást. Távol vagyunk minden szélsőséges ideológiától, de középen sem vagyunk, mert az is csak egy egydimenziós vonal közepe lenne. A szabadság és a demokratikus társadalom megteremtése a célunk. Ennek érdekében a problémák okait keressük, és ha szükséges, úgy radikális megoldásokat is javaslunk. A tünetek kezelésével a többi pártok már bőven eleget foglalkoztak – eredménytelenül.

A 21. században a politikai témák nem a „jobb“, „bal“,  „konzervatív“ vagy „szociáldemokratikus“ ideológiák mentén vannak, hanem a hatalmi erők és a polgári szabadság ütközésében. Mi határozottan a szabadság oldalán állunk, a demokratikus rendszer szabadságáén. Ez a szabadság azonban nem választaható el a felelősségtudattól. Az emberek szociális és toleráns közössége, a tudás és kultúra szabad hozzáférhetősége és a Föld erőforrásainak a fenntartható használata a három legfontosabb elvünk.

 • Miért féltek a jobb-bal besorolástól?

Az ember feje azért gömbölyded, hogy szükség esetén irányt változtathassanak benne a gondolatok. A jobb-bal besorolás a lényegről tereli el a figyelmet, és értelmetlenül behatárolja a politikai cselekvést.

 • Hogyan viszonyul a Kalózpárt a mindenkori politikai hatalomhoz?

A Kalózpárt nem szavazatmaximalizálásért politizál. Nem akarja most nyomban átvenni a hatalmat, de megköveteli attól egy átlátható, valódi demokráciát biztosító struktúra kialakítását. Nem stratégiai meggondolásból, hanem meggyőződésből kell politizálni és választani. Az 5% alatti szavazat nem elveszett, hanem meggyőződésből leadott szavazat.

http://kalozpart.org/2011/10/13/kaloz-demokracia-rotacio/

 • Nem csak egy viccpárt vagy mozgalom ez is, mint a Kétfarkú Kutya Párt?

A Kalózok szeretik a humort, de a polgári jogokkal nem viccelnek. A magyar Kalózok is hivatalosan bejegyzett pártban gondolkodnak, és használják a fiatal popkultúra és az internet eszközeit, a humort és a valós részvételt. A kalózok komolyan veszik alapelveiket, mindenki részvétele számít. A gyűléseiket nem választottakra bizzák, hanem bárki, Kalóz vagy nem Kalóz részt vehet ezeken, mert a Kalózok a direkt demokráciát választották. Belső ügyeiket, ide értve a bankszámlájukat is, nyilvánosan kezelik. Fekete pártfinanszírozást nem ismernek. Ha ezekből a témákból bármikor is viccet csinálnánk, akkor valóban megérdemelnénk a viccpárt kifejezést.

 • Mit gondolnak a kalózok a fájlmegosztásról?

A Kalózok alapkövetelései, a polgári jogok, az adatvédelem, a szabadalom elutasítása nem csak a szoftverek esetén, hanem az élő szervezetek és az üzleti modelek esetén is érvényesek. A kalózok a szerzői joggal is sokat foglalkoznak. A kommunikációs technológiák társadalmában speciálisan az immateriális termékek szerzői joga kiemelt szerepet kap. Ma ez a probléma a szoftver, a könyvek, a zene és a film kulturális felhasználásában is világossá vált. A fájlmegosztás értelmezése túlmutat a jog megreformálásán. Ez az egész társadalom fejlődésében is nagy szerepet játszik.

A hagyományos társadalom információs társadalommá való átalakulása megköveteli, hogy az eddig elfogadott társadalmi koncepciókat is újraértékeljük, ha ezek nem képesek választ adni a változásokra.

Az emberek magánszférához, szólásszabadsághoz és demokráciához való joga sérthetetlennek kell maradnia, de ezeket a hatalom a technikai fejlődéssel mégis egyre jobban visszaszorította.

Elfogadhatatlan, hogy a szerzői jog a szerzők és a társadalom kárára és egy bizonyos iparág felvirágzására szolgáljon.  A régi törvények önkényes értelmezésével könnyen visszaszorítható az internetes publikálás és fórumozás is.

Régen alapvető polgári jog volt a szellemi termékek nem kereskedelmi céllal való terjesztése; ez azonban lassanként feledésbe merült – most pedig már legfőbb ideje újból visszaszerezni.

http://kalozpart.org/legalizal-fajlcsere/

http://kalozpart.org/2011/05/05/szerzoi-jogok-es-jogtalansagok/

http://www.szabadkultura.hu/htmlkonyv/free_culture.html

 • Nem értem, mire jó a magánadatokkal való titkolózás. Nekem nincs rejtegetnivalóm, rólam bármit megtudhattok.

Még azt is, hogy mit csinálsz a hálószobádban? Ilyen gondolatmenettel a titkos választásokat is feladhatjuk. Ez lenne a végcél?

A magánszféra egy kulturális vívmány, egy alapjog. Sajnos nem mindenki számára világos, mert a közösségi ideológiákban erre nincs szükség. Benjamin Franklin ezt mondta: „Azok, akik feladnák alapvető szabadságukat egy ideiglenes biztonságért, nem érdemelnek sem szabadságot, sem biztonságot.“

http://kalozpart.org/2011/10/19/allami-trojai-program/

http://kalozpart.org/2013/07/31/hatalom-informacio-nsa-prism/

 • Mindig azt hallom, hogy a szabadalom ellen vagytok, de akkor hogy tudnák finanszírozni a cégek a drága kutatásokat?

A szoftverek esetében már világos, hogy a zárt kód kifejezetten akadályozza a fejlesztést, de a cégek mégis alkalmazzák, hogy így biztosíthassanak maguknak egy piaci szegmenst.

A valóság az, hogy az alapkutatást az állam finanszírozza, de ebből egyes cégek profitálnak és egy kis fejlesztéssel  szabadalmi jogot formálnak egy olyan felgyülemlett tudásra, ami nem mind az ők érdemük.

A gyógyszerekre és az élő szövetekkel kapcsolatos szabadalmak már csak etikai megfontolásból is különösen vitathatóak. Olyan finanszírozási modelleket kell tehát kidolgozni, amelyek etikailag sem aggályosak.

http://kalozpart.org/2011/10/21/ossejt-szabadalom/

 • De a művészeknek és zenészeknek is meg kell élniük valamiből.

Igen, a kultúrateremtők számára új egzisztenciális modelleket kell kidolgozni. A mai szerzői jogi részesedésből csak nagyon kevesen, a média által felfuttatott alkotók tudnak megélni – és ez még csak az alkotások minőségére sem jelent garanciát. Az alkotók többsége ma is éhenkorász. Kalóztestvéreink foglakoznak olyan alternatív modelekkel, mint a Feltétel Nélküli Alapjövedelem vagy az Átalánydíjas kultúra, ami a szellemi értékteremtőknek is emberhez méltó létfenntartást biztosítana.

A zeneipar a CD-eladások visszaeséséről, a forgalom csökkenéséről beszél, miközben a nyereségük stabil maradt, mert ezzel együtt visszaestek a gyártási költségek is, és olyan új üzleti modellek honosodtak meg, mint a Flattr (ez egy átalánydíjas netes számla, amelyről különböző tartalmakért fizethetünk).

http://kalozpart.org/2013/01/27/sharing-is-caring-avagy-a-tulajdon-miert-nem-lehet-szellemi/

 • Nem vagytok egytémás párt? Hogyan viszonyultok egyéb társadalmi kérdésekhez?

A Kalózok legfőbb célja, hogy paradigmaváltás történjen a politikában; nem csak az internetpolitikát, hanem például az állam teljes átláthatóságát és a közéletben való tényleges polgári részvételt illetően is. A Kalózok a teljes nyitottsággal és a demokratikus részvétel elve alapján, közösen állítják össze a témáikat; mi több, a nem-Kalózok is résztvehetnek ebben a folyamatban.

A digitalizálódás alapjaiban befolyásolja a társadalmat, és előbb vagy utóbb minden politikai területre kihat. Így a témák is fokozatosan bővülnek, ha ezek megfelelően kidolgozásra kerültek.

A Kalózok programalkotási és működési egységei a munkacsoportok. Ezek szabadon, mindenféle kontroll nélkül alakulhatnak. Ezekhez nem-Kalózok és más pártból jött személyek is csatlakozhatnak.

A Kalózoknak nincs össztársadalmi utópiájuk; olyan kiválasztott témákban mélyülnek el, amelyek ma már nem csak az ország, de Európa és az egész világ számára is meghatározóak.

 • Miért kell a Kalózpártnak válaszolnia az emberek szociális problémáira is?

A Kalózok számára nagy jelentőséggel bírnak ugyan a szabadságjogok, de ezeket nem a hagyományos, liberális politika oldaláról közelítik meg. Az ember csak akkor lehet valóban szabad, ha nincsenek egzisztenciális félelmei. A gazdasági termelés mai fejlettségi fokán a társadalom már minden feltétel nélkül, minden ember számára, alapjogként biztosítani tudná azokat az egzisztenciális alapokat, amelyek minden szabad embert megilletnek – ezt pedig az állami hatalomnak kellene garantálnia. Az emberi szabadságot a Kalózok az egyéni szabadság és a maximális esélyegyenlőség összefüggésében határozzák meg.

Az egyén csak akkor lehet szabad, ha választási lehetőségei vannak, választási lehetőségei pedig akkor vannak, ha szociális biztonságban él. A kalózoknak erre konkrét javaslata is van: a Werner Götz-féle Feltétel Nélküli Alapjövedelem: http://alapjovedelem.hu/

 • Ti hogyan értelmezitek a szabadságot?

Ha a kormány fél a néptől, akkor szabadság van, ha a nép fél a kormánytól, akkor elnyomás. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a Kalózpárt követeli az információs önrendelkezést és az internet hálózati forgalmának abszolút semleges kezelését, és elutasítja a cenzúra minden formáját.

Kommentek

4 Kommentare zu Gyakran Ismételt Kérdések

 1. Algkalv írta

  Kedves Kalózok!
  Miután az egyébként szimpatikus alapelveiteken kívül semmit nem árultok el magatokról, honnan lehet tudni, hogy nem provokátorok vagytok? Hogyan biztosítjátok az anonimitást a hozzászólók számára és mik az adatvédelmi elveitek és ki garantálja/ellenőrzi ezek betartását? Ha nem rendelkeztek ilyenekkel, az ölég nagy baj, ha csak én nem találtam, akkor mutassátok már meg, hol olvashatom el. Nem kellene legalább https-t használni?
  Hajrá Kalózok, hajrá Magyarország!

 2. Algkalv írta

  Kedves Kalózok!
  Miután az egyébként szimpatikus alapelveiteken kívül semmit nem árultok el magatokról, honnan lehet tudni, hogy nem provokátorok vagytok? Hogyan biztosítjátok az anonimitást a hozzászólók számára és mik az adatvédelmi elveitek és ki garantálja/ellenőrzi ezek betartását? Ha nem rendelkeztek ilyenekkel, az ölég nagy baj, ha csak én nem találtam, akkor mutassátok már meg, hol olvashatom el. Nem kellene legalább https-t használni?
  Hajrá Kalózok, hajrá Magyarország!

 3. Provokátorok? Jó vicc :)

 4. Kedves Érdeklődők!
  A szimpatizánsokat meghívjuk a lev-listára mivel ott a véleményeket jobban meg lehet beszélni. Üdv. Zoli

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Több információ

keresés

Eseménynaptár

There are no upcoming events.

View Calendar

Lev-lista


Email címed:

Hírlevél

KalózTube


twitter.com/@kalozpart_org

 • Es konnten keine Tweets geladen werden