Kultúrális-politikai mozgalom

Alapító nyilatkozat helyett

alapito

Ahoj

Nagy, világmegváltó, és patetikus gondolatok és programok helyett inkább csak ismertetnénk azt, hogy honnan jöttünk és merre tartunk. Országunk problémáit már sok helyen, sok alkalommal, sok bölcs – s egy jó pár nem olyan bölcs – ember elmondta. Ám a szép, gyakran populista ígérgetések ellenére ezek a problémák a valóságban egyre csak gyarapodtak és súlyosbodtak. Mit érnek a legszebb nyilatkozatok és politikai ígéretek, ha ezek kudarcai már eleve a rendszer szerves részei?
Mi, kalózok, úgy gondoljuk, hogy az elmúlt évtizedek hibái elsősorban a politikai rendszer működési mechanizmusában keresendők.

A Kalózpárt név nem azt jelenti, hogy mi csak az ingyenes fájlmegosztást támogatjuk; kifejezi, hogy ez olyan politikai mozgalom, amely a szerzői jog interneten való alkalmazásának vitájából bontakozott ki: ahol az állam a polgári jogokat és a közösség érdekét önkényesen (és egyáltalán nem társadalmi érdekből) korlátozza. Hiba lenne tehát azt állítani, hogy a kalózpárt csak egy újabb protestpárt lenne, egy újabb olyan mozgalom, amely csak 1-1 kérdéskörben szeretne állást foglalni.

Nemzetköziség

A Kalózpárt egy nemzetközi mozgalom része. Ez abból adódik, hogy a problémák, amelyeket felvetünk, máshol is jelen vannak, és csak nemzeti jogalkotáson keresztül többé már nem szabályozhatók. Az internet egy globális médium, az itt áramló adatok az országhatárok átlépésekor nem ellenőrizhetők (vagy ha igen, az kimerítené a cenzúra fogalmát).

A siker “záloga”: az internetes generáció szerepvállalása.
A Kalózpárt sikere annak lesz köszönhető, hogy egy olyan új generáció válik politikailag aktívvá, akik alapvetően az interneten szocializálódtak. Ezek az emberek olyan virtuális térben nőttek fel, ahová ha beléptek, egy semleges és gyakorlatilag határtalan platform állt rendelkezésükre.

Igen, az internet az igazi esélyegyenlőség platformja is: mert itt már nem az a fontos, hogy milyen szociális hátterből jössz; hogy kik a szüleid, hogy férfi vagy-e vagy pedig nő, hogy milyen a nemzetiséged, hogy melyik egyházhoz tartozol – hanem az, amit teszel és az, amit mondasz.

Úgy érezzük, hogy mi a mai rendszerrel párhuzamos világban élünk. Mi vagyunk azok, akiket eddig nem vettek észre. Mi vagyunk azok, akiket a létező társadalmi normákba nem sikerült belepréselni. Bennünk egy olyan új generáció ébredt politikai öntudatra, akiket eddig a társadalmi elit jóformán semmibe vett: Mi vagyunk a kulturális kreatívok.
Igen, a fiatal kultúra több toleranciát és megértést vár el a politikától, az ún. politikusoktól, a “köz szolgáitól”. Mi egy olyan vitakultúrát szeretnénk meghonosítani, ami a pártideológiákon messzemenően túlmutat; amelyben a köz- és szakemberek képesek egymással szót érteni. Egy olyan politikában gondolkodunk tehát, amely felvilágosítást és önrendelkezést biztosít a polgárok számára, amely nem elfojtja a vitát, hanem épp ellenkezőleg: minél szélesebb körű beleszólást biztosít azoknak, akik el akarják mondani véleményüket.

Az internet

Az internettel olyan társadalmi átalakulás előtt állunk, amelynek kimenetelét még nem láthatjuk (ám ami látszik, az mindenképpen jó döntésnek mutatja törekvésünket). Ezek a társadalmi változások már érezhetőek, és mi nem akarjuk elvonni magunktól azon páratalan lehetőségeket, melyeket a világháló biztosít számunkra.
Az internet a 19. és a 20. század paradigmáit kegyetlenül megkérdőjelezi. Mi a tudás, mi a munka egy olyan világban, amelyben az erre vonatkozó összes információ pár kattintással elérhetővé válhat?

A mai megváltozott világban sajnos hajlamosak vagyunk a tünetekkel foglakozni ahelyett, hogy inkább az okokat próbálnánk megismerni, s így valódi tudással a valódi problémákat megszüntetni. Azt gondoljuk, hogy a 21. század kihívásaira nem lehet 19. századi megoldásokat kínálni. Az internet nem csak Google, Facebook és Youtube, ez ennél sokkalta több: ez a többség demokratikus részvételének páratlan esélye, lehetősége.

Központi témánk a hálózatpolitika, ami több mint az internet. Az internet nem egy virtuális játszótér, hanem egy olyan jelenség, ami a társadalmunkat alapjaiban fogja megváltoztatni, akár jobban, mint az ipari forradalom, vagy a könyvnyomtatás elterjedése. Az internet maga a globális kommunikáció. Így a hálózati politika emberjogi politikává fejlődött: tehát ha mi polgárjogokért harcolunk, akkor ezek az internet használatával is összefüggnek, de ez nem azt jelenti, hogy csupán “internetpárt” lennénk.

Gyakran kérdezik tőlünk, hogy a klasszikus politikai pártrendszer jobb-bal tengelyén mi hol is helyezkedünk el.
Mi nem szeretnénk magunkat ezen a tengelyen elhelyezni, mert a jobb-bal olyan séma, mely történelmileg meghaladott, egydimenziós és nem képes a bonyolult összefüggések világában politikai identitásunkat meghatározni. Például elköteleztük magunkat a szociálpolitika iránt is, ami “baloldali” értéket képvisel, a polgári jogok politikája ezen a skálán valahol középen helyezkedne el, de olyan témákat is felfedeztünk, amelyeket ezen a tengelyen egyáltaltalán nem lehet elhelyezni.

Mit akarunk mi a politikában?

A munkacsoportok és a közvetlen demokrácia által kialakított politikai programokon túl két nagyon fontos dolgot: egy új politikai stílust és átláthatóságot.
A képviselők és a polgárok közti kommunikációs viszonyt szeretnénk megváltoztatni; a polgárok számára pedig sokkal közvetlenebb politikai részvételt biztosítani. A korrupció és a lobbiérdekek elhatalmasodását csak az átláthatóságon nyugvó politikával lehet hosszabb távon is kordában tartani, megfékezni. A hagyományos választási és politikai rendszer ezeket a problémákat már évtizedek óta nem volt képes megoldani, ezért jogosnak tűnik az az óhaj, hogy ezen változtani kell.

Nem azért szervezünk pártot, mert az embereket, vagy egy kis társadalmi internezető, fájlletöltő csoportot szeretnénk képviselni a parlamentben. Utat szeretnénk nyitni a társadalom minden egyes tagja számára, hogy részt vehessen a politika folyamatos befolyásolásában, a közérdek valós képviseletében. Hiszünk abban, hogy az átlagemberek és szakértők közösen képesek jó, logikus döntések meghozatalára.

A mai demokráciában az egyén hatása a a rendszerre, a társadalom demokratikus részvétele minimális. Fordítva viszont a rendszer nagymértékben meghatározza az egyéneket. Ma a nyugati világot a globális gazdasági és pénzügyi érdekek befolyásolják és irányítják, a politikának javarészt csak a “végrehajtó” szerepkör jutott. Azt is mondhatjuk, hogy nem demokráciában, hanem pártokráciában élünk. A szavazatunkat 4 évente leadjuk, egy urnába dobjuk, „elhamvasztjuk“. Igen, az urna azt is kifejezi, hogy négy évig halott a szavazatunk. Ezt követeljük vissza, ezt szeretnénk élővé tenni.

Számunkra a demokrácia nem dogma. Tartalma sajnos ma egyáltalán nem felel meg azoknak az elveknek, amelyekre ezt a kifejezést használjuk. Ma a képviseleti demokrácia elvesztette hitelességét. A mai polgárok számára már nem képes biztosítani a közügyekben való releváns részvétel lehetőségét. Azok a jelenségek, mint az állampolgári apátia, cinizmus, kiábrándultság nem az emberek, hanem a politikai rendszer hibája. Az üzemszerűen működő korrupció, a lobbiérdekek gyakran szolgalelkű kiszolgálása; és az a politikai bábszinház, ahol a polgárt gyerekként kezelik, a közéletből való kiábrándultságot tovább fokozza, amely ezeket a társadalmi jelenségeket még tovább fokozza. Ezen az ördögi körön túl kell lépni, azt át kell vágni.

Ehhez az internetes technológiák megadták az eszközöket, mi pedig megteremtjük ennek használatát a politikában is. A társadalmi döntésekben a felelősséget nem lehet semmilyen politikai elitre bízni, mert bebizonyosodott, hogy a rossz döntésekért nem vállalnak felelősséget, azt a társadalomra vagy egymásra hárítják át: tehát legtöbbször lehetetlen őket felelőségre vonni. Pedig a társadalmi felelősség mindenkire vonatkozik. Minden ember felelős a közösségért. Viszont a polgár csak akkor érzi meg ezt a társadalmi felelősségét, ha valóban részt is vehet a közösségi dolgaik alakításában. Akinek nem adják meg a beleszólás jogát, attól nem is lehet elvárni, hogy felelősen cselekedjen.

Nem egy kidolgozott politikai programmal kezdjük tevékenységünket, hanem előbb ennek közösségi megalkotásának a feltételeit akarjuk megteremteni. Ha ezek megvannak, akkor hiszünk a társadalom egészséges önszervező erejében, hogy a maga számára az optimális jót megtatálja.

Magán- és szabadságjogok
A Kalózpártok egyik legféltettebb kincse az emberi szabadságjogok védelme. A személyes és kollektív szabadság fontos és ezt úgy értelmezzük, hogy az egyén szabadsága addig tart, amíg ezzel egy másik egyén szabadságát nem sérti meg. Ez csak egy olyan politikai berendezkedésben van garantálva, ahol az állam teljesen átlátható. A mai internetes technológiák mellett nem csak a polgárok számára lett nagyobb a szabad tájékozódás lehetősége, hanem az állam számára is: az internet könnyen a hatalmi elit eszközévé válhat az állampolgárok megfigyelésére, „online házkutatásra“. Mindennemű ilyen hatalmi törekvést határozottan elutasítunk.

Szerzői, szabadalmi jogok
A szerzői jog és a szabadalmi jog megreformálása nagy prioritást élvez az információs szabadságban, mert ezek erősítik meg azokat a kulturális szabad tereket, amelyekben a mai társadalom megújulhat. Elsősorban nem a szerzői jog megszüntetését, hanem a szerzők igazságosabb javadalmazását követeljük. Ugyanakkor támogatjuk a kulturális művek Creative Commons („kreatív közjavak”) formájában való terjesztését és a szerzői jogok etikusabb, embercentrikusabb kezelését.

Programalkotás folyamata

Ha a Kalózpárt témaválasztását meg szeretnénk érteni, akkor előbb azt kell megértsük, hogy ezek abból az alapvető meggyőződésből következnek, hogy az ember akkor lehet SZABAD, ha TÁJÉKOZÓDOTT és SZUVERÉN. Azért követeljük az emberi jogok betartását, hogy az ember szuverén maradhasson. Azért követeljük az átláthatóságot és demokratikus oktatást, hogy az ember tájékozódott lehessen. Hiszünk abban, hogy az informált polgár termékenyen kiveszi részét a társadalmi diskurzusokban.

Az internet olyan új lehetőségeket adott a kezünkbe, amit most kezdünk csak megérteni. De nem elég ezt megérteni, hanem használni is kell. A használattal az internet a gondolkodásunkat is befolyásolja. Azáltal, hogy a polgárok részvétele lehetővé válik, több felelőséget is vállalhatnak a közügyeikben.

Ma a politika az elit csoportok tevékenységi területe. Mi hiszünk abban, hogy a polgárok a politikai döntéshozatalba bevonhatók. Ha nincs még politikai programunk minden pontja kidolgozva, nem azt jelenti, hogy ez minket nem érdekel. Számunkra az a fontos, hogy megkérdezzük, mit is akar a polgár, az emberek válaszára vagyunk kiváncsiak, őket szeretnénk ebbe a folyamatba bevonni. Éppen ezért nem egy kész programot szeretnénk a rendelkezésükre bocsájtani, hanem inkább egy üzemrendszert, egy új politikai stílust, amelynek keretei között lehetőség nyílik arra, hogy a közös programot kidolgozhassuk.

Ez a részvétel viszont nem fog ismeretek, információk nélkül jól működni. Ezért az átláthatóságot is követeljük. Minden közérdekű tevékenységet az államnak nyíltan kell kezelnie és a polgárok számára könnyen elérhetővé kell tennie, mert a nép nevében cselekszik. Ezzel az államnak ma még nagy tartozása van a polgárok felé. Tehát átláthatóságot követelünk a személyi adatok titkosságának a betartásával. A magánszféra védelmét – úgy otthon, mint a munkahelyen – fontosnak tartjuk, és azt gondoljuk, hogy a magánjellegű információs hálózatokat is lehetővé kell tenni a társadalomban.

A részvétel másik alapfeltétele a nevelés és oktatás, ezért a Kalózpárt számára ez is fontos, központi téma. A gyerek korai nevelése és oktatása meghatározóan befolyásolja a felnőtt ember részvételi hajlandóságát. Éppen ezért az oktatási rendszert demokratizálni szeretnénk, olyan értékekre fektetni, amelyekben az ember van a középpontban. Az oktatással kapcsolatban követeljük a szociális részesedést azok számára is, akik egy színvonalas oktatásban különben nem tudnának részt venni. Az internetes eszközök kompetenciája az oktatás egyik alappillére kell legyen. Csak a kultúra, a művészet, a tudomány, a kutatás és az oktatás szabadsága garantálhatja az információs szabadságot.

A Kalózpárt döntéshozatalában minden tag részt vehet, és minden egyes témában szavazhat. Az átláthatóság jegyében mindent nyilvánosan kezelünk, minden javaslat mindenki számára mindig elérhető. Bárki tehet javaslatot, és ezeket egy véleményformáló rendszeren, a Liquid Feedback szoftveren keresztül kiértékeljük és megvitatjuk. A párt döntéshozó folyamata és gyűlései nyilvánosak és formálisak. A jegyzőkönyvek az interneten elérhetők. Annak is a tudatában vagyunk, hogy az átláthatóság és részvétel a napi politikában lassú és nehézkes folyamat, de hiszünk abban, hogy megéri. Nem gyors megoldásokat, hanem hosszú távú problémakezelést keresünk, amelynek alapja az eszményeinkhez való hűség.

Több információ

keresés

Eseménynaptár

There are no upcoming events.

View Calendar

Lev-lista


Email címed:

Hírlevél

KalózTube


twitter.com/@kalozpart_org

  • Es konnten keine Tweets geladen werden